Belajarlah dari Imran dan Hannah ketika Belum diberi Keturunan

“Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, Keluarga Ibrahim, dan Keluarga Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing), (yaitu) satu keturunan yang sebagaiannya (turunan) dari yang lain. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”  Q.S. Ali Imran: 33-34 Imran dan Hannah tinggal di dekat Baitul Maqdis, Palestina. Mereka hidup pada masa Nabi Zakaria, dimana Hannah […]